Polskie podsumowanie

Polskie podsumowanie

Misją Fundacji “Pomóż Dzieciom w Polsce” jest poprawa warunków socjalnych i mieszkaniowych polskich dzieci (głównie niepełnosprawnych). Inicjatywa grupy wolontariuszy sprzed ponad 35 lat temu] rozwinęła się w solidną organizację pozarządową, a w 1998 roku przybrała formę fundacji.

Nasza fundacja jest zależna od dotacji publicznych i zaangażowanych społecznie partnerów, jak  też od pomocy licznych wolontariuszy. Trudno wyrazić naszą satysfakcję z tego “kapitału ludzkiego”.

Naszym mottem jest przeznaczanie wszystkich dostępnych środków na bezpośrednie inwestowanie we wspierane przez nas projekty. Nie ma u nas kosztów administracyjnych, a koszty zarządzania fundacją ponoszone są indywidualnie przez członków zarządu.

Wierzymy w styl działania na bazie współpracy, co oznacza, że w procesie realizacji naszych projektów staramy się włączać miejscowych partnerów i miejscowe środki finansowe.

Prace fundacji nie są kierowane do jakiejś specyficznej grupy społecznej w oparciu o uwarunkowania etniczne, religijne, czy też socjalne, ale realizujemy projekty tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Działamy zawsze bardzo konkretnie. Nie zaczynamy nowych projektów, zanim nie mamy pewności, że uda się zakończyć zadanie poprzednie. Każdy z projektów monitorujemy po jego zakończeniu przez co najmniej 10 lat.

Naszym dogmatem jest 100-procentowa przejrzystość i dlatego zachęcamy do współpracy darczyńców, sponsorów i inne osoby zainteresowane finansowym wsparciem fundacji. Corocznie transportujemy do Polski znaczące ilości towarów (najczęściej lekarstw, pościeli i mebli).

W ciągu ostatnich 11 lat osiągnęliśmy sporo, już jako oficjalna fundacja. Następujące projekty można wymienić jako najważniejsze:

  • W roku 2001 został skończony dom dla dzieci z głębokimi upośledzeniami w Brzozowie w Polsce południowo-wschodniej. Przebywa tam obecnie 65 dzieci oraz około 25 osób personelu pielęgniarsko-opiekuńczego. Jest to wspaniały obiekt ze znakomitym wyposażeniem. Projekt został zaadoptowany w 1998 roku, kiedy to stał zaledwie szkielet budynku i gorączkowo poszukiwano środków na jego wykończenie. Poprzez naszą fundację wpłynęła inwestycja około miliona euro. Po pięciu latach fundacja zdecydowała się zbudować ogrodzenie wokół terenu, aby dzieci mogły bezpiecznie bawić się w pobliżu budynku. Ostatecznie w 2008 roku został otwarty plac zabaw z najróżniejszymi przyrządami.
  • Dosłownie na granicy z Ukrainą, w miejscowości Wielkie Oczy, wsparliśmy inny dom dla dzieci z niepełnosprawnością. Przy naszej pomocy finansowej i organizacyjnej zbudowano nowe skrzydło dołączone do istniejącego budynku. Dodano 13 sypialnie, 4 łazienki, jadalnię i 2 lokale lekcyjne. Obecnie obiekt spełnia europejskie normy i oferuje mieszkańcom znacznie więcej wygody. Podczas prac budowlanych fundacja odnowiła także plac zabaw. W 2015 roku zaczęliśmy realizować kolejny projekt – duży ogród warzywny z sadem i polem ziemniaków. Daje to rezydentom domu Wielkie Oczy możliwość aktywności na zewnątrz w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Uczą się pracy i jednocześnie nabywają pewności siebie.
  • Z pomocą fundacji została rozbudowana szkoła w Cisnej. Dodano jedno piętro, aby móc pomieścić gimnazjum. Dało to dzieciom możliwość kształcenia na kolejnym stopniu edukacji blisko domu. Zakwalifikowanie placówki jako gimnazjum oznaczało także dodatkowe środki finansowe ze strony państwa.
  • W Zagórzu zrealizowaliśmy nowe skrzydło rezydencji dla osób starszych i niepełnosprawnych. Wprawdzie nie chodziło tam o pomoc dzieciom, ale potrzeba była tak oczywista, że fundacja zdecydowała się wesprzeć ten projekt. Budowę zakończono w 2012 roku i budynek spełnia teraz wszystkie wymogi norm polskich i europejskich.
  • W Jordanowie mieści się dom opiekujący się około 40 dziećmi niepełnosprawnymi. Fundacja umożliwiła odnowienie kuchni w 2009 roku. Zostało jeszcze sporo do poprawy w tym obiekcie toteż fundacja monitoruje ten projekt. Budynek jest remontowany pokój po pokoju. W 2012 roku skończono pokój relaksacyjny, a w roku 2015 odnowiono plac zabaw i zrealizowano dekorację malarską ścian.
  • Poprawiliśmy wygląd ośrodka opieki nad dziećmi w Lubaczowie. Z pomocą artystów-wolontariuszy na ścianach korytarzy i pokoi znalazły się figury zwierząt. Dostarczyliśmy też więcej zabawek, aby dzieci mogły czuć się bardziej jak w domu.
  • inny dom opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi mieści się w Wielkiej Wsi. Tam także zaoferowaliśmy pomoc materialną (zwłaszcza sprzęt terapeutyczny), ale także – co też jest bardzo ważne – trochę rozrywki. Zaprosiliśmy z Holandii klaunów i zespół młodzieżowy, którzy jako woluntariusze wnieśli dzieciom nieco radości w ich życie.
  • W domu opieki w Nysie mieszka 57 dzieci. Obiekt został rozbudowany z pomocą fundacji, przy czym został dodany jeden lokal lekcyjny. Wolontariusze wnieśli bardzo ważny wkład w poprawę warunków pobytu poprzez fantastyczną pracę, ale też przywiezione niezmiernie przydatne przedmioty i elementy wyposażenia.

October 2018
Stichting Steun Kinderen in Polen