Voorschoolse opvang

Op de ‘voorschool’ van de instelling in Vinnytsja komen in 2 groepen kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar bij elkaar. Sinds de oorlog is het aantal kinderen dat hier komt gegroeid van 40 naar 53. Dit komt onder andere doordat de vaders naar het front zijn en de moeders veelal werken. In de schuilkelder in het souterrain krijgen de kinderen les en gebruiken zij hun maaltijden. Wanneer het luchtalarm afgaat hoeven zij dus niet te rennen naar de kelder. Dat voorkomt paniek en onnodige vervelende ervaringen voor deze jonge kinderen. De gymzaal in het souterrain is nu slaapzaal. In het souterrain wil zuster Emilia graag 2 toiletjes, zodat de zusters niet met po-tjes elke keer de trap op hoeven. De Stichting Steun Kinderen in Polen wil dit graag mogelijk maken door de kosten op zich te nemen.