projecten

Projecten

In de afgelopen 30 jaar heeft de Stichting Steun Kinderen in Polen een aantal grote projecten weten te realiseren, veelal met hulp van andere betrokkenen. Wij streven naar 1/3 -1/3 – 1/3: een derde deel van het benodigde kapitaal brengt het organisatie van het huis op, 1/3 de (lokale) overheid en dan 1/3 door onze stichting.

Onze stichting heeft 5 nieuwbouw-projecten tot een goed einde gebracht:
– kinderhuis in Brzozow
– school in Cisna
– kinderhuis in Wielkie Oczy
– bejaardenhuis Zagorz
– kinderhuis Jordanow
Daarnaast zijn er een aantal huizen waar wij geregeld hulpgoederen brengen.

De tijd van het slepen met allerhande goederen en kleding die mensen in Nederland overhebben, is zo goed als voorbij. De meeste ondersteuning bieden wij door financiële hulp.
Alleen goederen die het waard zijn om vervoerd te worden, nemen wij nog in en brengen naar een (kinder)huis. De budgetten waarmee de huizen moeten rondkomen, komen van de overheid. Deze zijn niet groot genoeg om structureel aan onderhoud van het gebouw te kunnen doen, laat staan nieuwbouw. Daarom zijn goederen die nodig zijn en in goede staat een welkome aanvulling, omdat die dan niet uit het krappe budget betaald hoeven te worden.

Goederen die wij altijd kunnen gebruiken zijn:
– verpleegmiddelen
– verbandmiddelen
– handenarbeid en knutsel materiaal
– schoonmaak producten
– stoelen, tafels en bedden
– rolstoelen en rollators