nieuwsbrief 2022

Onze Nieuwsbrief 2021 is weer verschenen.
Lees hierin een terugblik op 2020 en onze plannen voor 2021

Nieuwsbrief-2021https://steunkindereninpolen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Nieuwsbrief-2021.pdf

Bijzonder jaar

Zoals voor ons in Nederland de Coronamaatregelen in maart zo plotseling van kracht werden, zeker zo krachtig waren de ingrepen in Polen om het virus te beteugelen. De instellingen waarmee wij jarenlange contact onderhouden hebben de nieuwe maatregelen stipt opgevolgd. We weten inmiddels dat er in geen van de instellingen besmettingen onder de bewoners hebben plaats gevonden.

Een direct gevolg voor ons als Stichting Steun Kinderen in Polen is dat we onder de nieuwe omstandigheden het contact op een aangepaste manier moesten onderhouden. Toch is het, met in achtneming van de maatregelen, gelukt om alle instellingen te bezoeken en om gevraagde hulpgoederen af te leveren. Dit tot grote vreugde van de instellingen.

2021 zal opnieuw een herdenkingsjaar worden. In Polen zal dan worden stil gestaan dat op 13 december 1981 de Staat van Beleg werd afgekondigd. De strijd naar vrijheid onder het communistisch systeem was in het jaar daarvoor al begonnen. Velen zullen zich nog herinneren dat vakbondsleider Lech Wałesa het boegbeeld van die strijd was.

Het zou nog een bittere tijd worden waar de Polen voor kwamen te staan. Vanuit Nederland vertrokken vrachtauto’s met hulpgoederen en eten naar Polen. Uit dit initiatief is de Stichting steun kinderen in Polen voortgekomen.